Slide 1 Slide 2 Slide 3

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan het Nederlands Facilitair Inkoop- en Adviesbureau ( NFIAB BV ) niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

NFIAB BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van NFIAB BV worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.


© 2013  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Design: HJ Media Groep BV